Studio Lenneart
Contact
info@studiolennaert.nl
+316 48 180 759
LinkedIn   Twitter
DE WIJK ALS BUSINESS CASE
OPDRACHTGEVER: MINISTERIE VAN BZK
LENNAERT: ADVISEUR
Is het mogelijk om geld te verdienen aan leefbaarheid? Het ministerie van BZK is op zoek naar een nieuwe rol en toepassing van beleidsinstrumenten in de stedelijke vernieuwing. Hierbij wordt er gezocht naar nieuwe verdienmodellen. Lennaert denkt mee bij het opzetten van deze nieuwe aanpak van het Rijk.
SAMENWERKING COMPANEN
OPDRACHTGEVER: COMPANEN
LENNAERT: ONTWERPER/ ADVISEUR
Onderzoek- en adviesbureau Companen is al vele jaren actief op het brede vlak van wonen. Studio Lennaert en Companen delen deze passie en daarom werken ze regelmatig samen. Lennaert zorgt hierbij voor de creatieve inbreng en fungeert vaak ook als sparringpartner in strategisch opzicht.
WIJKVISIE ONDIEP
OPDRACHTGEVER: CORPORATIE MITROS
LENNAERT: ONTWERPER
De wijk Ondiep (Utrecht) staat de afgelopen jaren flink in de belangstelling. Diverse leefbaarheidsprojecten zijn gestart. Voor de wijkvisie van woningcorporatie Mitros heeft Lennaert diverse plankaarten ontworpen. Op deze manier is het in één oogopslag helder wat er de komende jaren gaat gebeuren.
MOOI NEDERLAND
OPDRACHTGEVER: NICIS INSTITUTE
LENNAERT: PROGRAMMAMEDEWERKER
Het programma Mooi Nederland heeft als doel om aan de slag te gaan met de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Nederland. In opdracht van het Nicis Institute heeft Lennaert diverse bijeenkomsten voor het kennis- en leertraject georganiseerd en meegewerkt aan het programma om het tot een succes te maken.
WIJKAANPAK AMSTERDAM
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE AMSTERDAM
LENNAERT: ASSISTENT-PROJECTLEIDER
De Baarsjes in Amsterdam behoort tot een van de veertig achterstandswijken in de 40-Wijkenaanpak. Lennaert assisteerde de programmamanagers bij de planning en doelen om zo de integrale aanpak in het aanpakken van achterstanden in deze wijk te laten slagen.
NIEUWE STEDENBELEID
OPDRACHTGEVER: MINISTERIE VAN WWI
LENNAERT: BELEIDSADVISEUR
Voor het voormalige ministerie van WWI heeft Lennaert meegewerkt aan het onderzoek naar New Town problematiek. Steden die in een relatief korte periode in de jaren ‘70 zijn gegroeid. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de afstemming tussen de programmadirectie Wijken en de overige directies.
Studio Lennaert is opgericht door Lennaert Dekkers (MSc). Als planoloog en landschapsontwerper adviseert en ontwerpt hij voor diverse vraagstukken in de ruimtelijke sector.

Met lef, nieuwsgierigheid en een ondernemende houding kijkt Lennaert naar de wereld om zich heen. Hij kenmerkt zich doordat hij aanpakt en ook vasthoudt om tot resultaat te komen.

In zijn werk zoekt Lennaert uitdrukkelijk de combinatie tussen creativiteit en zakelijkheid. Het zoeken naar nieuwe verdienmodellen en het strategisch denken is in de huidige ruimtelijke sector onmisbaar geworden.

Om een innovatieve/ creatieve
aanpak te bereiken laat hij zich
graag inspireren en prikkelen door
kunst en cultuur. Bij verschillende
projecten zoekt hij dan ook de
samenwerking met creatieven en
zet zich bijv. met het project
‘de Belofte’ (Kunstliefde) in
voor de kunstsector.

Kan Studio Lennaert iets
betekenen in uw project?
Neem dan contact op!

Klik hier voor een volledige
CV van Lennaert.

Postadres:

Studio Lennaert
Burgemeester Reigerstraat 63bis
3581 KN Utrecht
© 2012 alle rechten voorbehouden